نگهبان امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز

نگهبان: امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز دعا

گت بلاگز اخبار اجتماعی کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می‌گوید ۲۲۳ هزار نفر از کارگران کشور که بدون میل و اراده از کار بدون کار شده‌اند، مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنن

کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟

کدام کارگران بیمه بیکاری می گیرند؟

عبارات مهم : کارگر

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می گوید ۲۲۳ هزار نفر از کارگران کشور که بدون میل و اراده از کار بدون کار شده است اند، مستمری بیمه بیکاری دریافت می کنند که از این تعداد ۵۳ هزار نفر متعلق به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند. به گفته او، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و تنها به کسانی تعلق می گیرد که واقعا بدون کار شده است باشند.

به گزارش ایسنا، یکی از حمایت هایی که تأمین اجتماعی از نیروی کار دارد در حوزه بیمه بیکاری هست. فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال ۱۳۶۶ بر می گردد که جهت جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی به کارگاهها، کارخانه ها و مراکز تولید و صنعتی آسیب دیده و تخریب شده است و کارگرانی که در این جریان بدون کار شدند، آینده نگری شد.

کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟

بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده است که به واسطه این ابزار کارگران می توانند در دوره بیمه ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده است و فرصتی جهت جستجو جهت کار دیگر داشته باشند.

ولی مقرری بیمه بیکاری مشمول بر چه کسانی می شود؟

کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اینطور پاسخ می دهد که بیمه بیکاری به کارگرانی تعلق می گیرد که مشمول قانون کار بوده و حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند لذا به کارگری که قصور کرده و مراجع تشخیص آن را اثبات کرده باشند، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می‌گوید ۲۲۳ هزار نفر از کارگران کشور که بدون میل و اراده از کار بدون کار شده‌اند، مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنن

او می گوید: بر اساس قانون تشخیص برقراری مقرری بیمه بیکاری و اثبات ارادی یا غیر ارادی بودن آن با ادارات کار است و چنانچه کارگری به میل و اراده خود از کار بدون کار نشده باشد مشمول دریافت بیمه بیکاری می شود.

آنطور که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفته قانونگذار جهت کارگر مهلت یکماهه در نظر گرفته که در این خصوص تشکیل پرونده دهد و مدارک و مستندات خود را ارائه کند که بعد از تشخیص بلافاصله ظرف دو هفته، بیمه بیکاری برقرار می شود.

به گفته یاوری کارگرانی که به این شکل مقرری می گیرند ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سابقه کار آنها محسوب می شود که جهت افراد مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و جهت افراد متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه خواهد بود.

کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟

به گزارش ایسنا، عامل مهم در احراز شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری بر پایه اخراج استوار شده است است به این معنا که بیمه شده، کار خود را به اختیار از دست نداده باشد؛ به عنوان نمونه اخراج به علت عدم نیاز کارگر یا عدم تفاهم کارگر و کارفرما در ادامه همکاری صورت گرفته باشد.بنابر این چنانچه کارگر استعفا دهد یا ترک کار کند و یا بیکاری وی ناشی از خاتمه کار و تسویه حساب باشد بیکاری غیر ارادی محسوب نمی شود و طبعا مشمول بر دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهد شد.همچنین کارگرانی که علی رغم میل و اراده خود بازخرید شوند ولی آماده کار باشند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند خواهند بود.

کارگر اخراجی بعد از اخراج یک ماه وقت دارد تا به هیات های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند. در صورت عذر موجه مثل بیماری امکان مراجعه تا حداکثر سه ماه نیز وجود دارد. این مدت جهت کارگرانی که از خدمت سربازی یا حضور در جبهه مراجعه می کنند و کارفرما از پذیرش آن ها خودداری می کند دو ماه است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می‌گوید ۲۲۳ هزار نفر از کارگران کشور که بدون میل و اراده از کار بدون کار شده‌اند، مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنن

در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک مهم برقراری حمایت های قانونی جهت بیمه شدگان بدون کار است و تنها افرادی می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بدون کار شده است و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت تأمین اجتماعی است و شعب تأمین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری جهت بیمه شدگان اقدام می کنند.

کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟

پرداخت بیمه بیکاری نیز مطابق با حداقل دستمزد هر سال است به نحوی که حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال ۹۶ همان رقم دستمزد امسال ۹۳۰ هزار تومان است.

البته پرداخت بیمه بیکاری بسته به سابقه کارگر و مستند به سوابق بیمه ای او است و نشان می دهد که چه میزان استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.سابقه مورد نیاز جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل شش ماه سابقه قبلی است ولی در صورتی که بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاه بر اثر حوادث غیرمنتظره از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی نظیر اتفاق آتش سوزی ساختمان پلاسکو باشد، نیازی به سابقه شش ماهه نیست و با یک روز سابقه هم مقرری مربوطه به کارگر بدون کار تعلق می گیرد.

در صورتی که بیکاری بعد از اتمام قرارداد کار مدت معین باشد و شخص بیمه شده است نیز دارای یک سال سابقه در آخرین کارگاه و محل کار باشد، مشمول دریافت مقرری می شود به این نحو که با آخر قرارداد در قراردادهای مدت موقت، مقرری بیمه بیکاری به کارگر تعلق نمی گیرد ولی چنانچه بیمه شده است در حین قرارداد موقت بدون کار شود مشمول دریافت مقرری خواهد بود.

قطع مقرری بیمه بیکاری چه زمانی اتفاق می افتد؟

کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند در صورت اشتغال مجدد، مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می شود.همچنین در صورتی که بعد از برقراری مقرری بیمه بیکاری مشخص شود که بیکاری بیمه شده است ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه شده است بدون کار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به شرکت تأمین اجتماعی بازپرداخت کند.

تنها استثنا در جریان مقرری بیمه بیکاری در مورد افرادی است که در شروع بیمه بیکاری دارای ۵۵ سال سن یا زیاد هستند و مادامی که مشغول به کار نشده اند در صورت دارا بودن شرایط می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می شود.

مطابق ماده هفت قانون بیمه بیکاری، کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون که بدون میل و اراده از کار بدون کار شده است باشند «مقرری بیمه بیکاری» دریافت می کنند.

ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می شود.

کارگرانی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، در مدت برقراری مقرری می توانند از خدمات درمانی شرکت تامین اجتماعی، بازنشستگی، از کار افتادگی و احیانا فوت استفاده کنند.

در تمامی موارد دوران تعلیق از قبیل دوره سربازی، حضور در جبهه، مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مرخصی سفر حج، مرخصی های استحقاقی و مرخصی بدون حقوق، که بعد از آخر مدت تعلیق کارفرما از پذیرش مجدد کارگر سر باز زند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بهره مندی نیروی کار از حمایتهای اجتماعی از جمله شاخصه های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایتها از کارکردهای مهم نظام های بیمه و تأمین اجتماعی به شمار می رود.

بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از حوادثی است که نیروهای کار را ترساندن می کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن جهت تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه بیکاری را جهت افراد تحت پوشش قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خود آینده نگری کرده است.

واژه های کلیدی: کارگر | بیکاری | دریافت | کارگری | دریافتی | کارگران | حداقل دستمزد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs