نگهبان امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز

نگهبان: امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز دعا

رونمایی از تز سرمربیگری علی کریمی در نخستین بازی تدارکاتی

بازیکنان نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران با تصمیم علی کریمی امروز به استراحت خواهند پرداخت و عصر فردا در دیداری تدارکاتی به مصاف پاراگ پایتخت کشور عزیز..

ادامه مطلب